Tumačenje asteroida u natalnoj karti

Tumačenje položaja asteroida u natalnoj karti može da otvori vrata brojnih novih mogućnosti za efikasnije prevazilaženje mnogih životnih problema. Položaj najznačajnijih asteroida u astrološkim kućama "zaduženim" za ljubavnu i poslovnu sferu života otkriva nove stvari o vama i o vašim brojnim životnim šansama za postizanje većeg uspeha na poslovnom i ljubavnom planu.

VESTA U DRUGOJ KUĆI

Kada je Vesta u natalnoj karti pozicionirana u drugoj kući osoba bi trebalo da poseduje čvršću volju i da bude u dovoljnoj meri motivisana za rad jer ovaj položaj Veste može biti znak da će se osobi dosta puta tokom života pružati nove šanse i nove mogućnosti za poboljšanje zarade i za unapredjenje poslovno-finansijskog statusa ali da osoba, zbog povremene nedovoljne motivisanosti za rad i zbog neadekvatnog angažovanja kada je u pitanju kvalitetno ispunjavanje poslovnih obaveza, može više puta tokom života propustiti neke izvanredne prilike na poslovnom planu.

VESTA U ŠESTOJ KUĆI

Položaj Veste u šestoj kući u natalnoj karti podstiče lakše ostvarenje bolje stabilnosti na poslovno-finansijskom planu kod onih osoba koje su spremne da ostanu verne svojim principima, koje umeju da budu dovoljno strpljive i koje veruju da se upornost na kraju može isplatiti. Ovako pozicionirana Vesta u natalnoj karti potpomaže ostvarenje bolje poslovne satisfakcije u smislu češćih stvaranja povoljnih okolnosti tokom života koje bi mogle dovesti do učvršćenja nekih već stečenih pozicija na poslovnom planu.

VESTA U DESETOJ KUĆI

Kada se Vesta nalazi u desetoj kući u natalnoj karti to ukazuje na naglašene mogućnosti za postepeno jačanje ugleda i za poboljšanje položaja na poslovno-finansijskom planu. Uz adekvatno prezentovanje praktičnih sposobnosti osobe, ova pozicija Veste potpomaže bolje iskorišćenje brojnih šansi za učvršćenje nekih poslovnih veza i kontakata, a ovaj položaj Veste može uticati i na javljanje novih životnih šansi za pozitivne promene na ovom životnom planu.

JUNO U PETOJ KUĆI

Juno (Junona) u petoj kući natalne karte ukazuje na naglašenu potrebu za kreativnim izražavanjem mišljenja i stavova pa ovakva pozicija Junone može pružati mnoge povoljnosti umetnički nastrojenim osobama koje svoju kreativnu sposobnost tokom života mogu upotrebiti i u praktične svrhe za ostvarenje realne finansijske koristi. Položaj Junone u petoj kući ukazuje i na to da drugim ljudima može predstavljati pravo zadovoljstvo da borave u društvu ove osobe jer Junona u ovom položaju kod osobe podstiče veći optimizam, šarm i ljubaznost. Takođe, Junona u petoj kući može uticati vrlo povoljno i za ostvarenje potomstva kod ove osobe.

JUNO U SEDMOJ KUĆI

Kada se Juno (Junona) nalazi u sedmoj kući natalne karte to daje snažne indicije za mogućnost lakšeg ostvarenja punog potencijala na polju ljubavi a posebno kada je u pitanju polje braka. Juno u sedmoj kući u natalnoj karti ukazuje na naglašene mogućnosti za ostvarenje dublje emotivne povezanosti u ljubavnom odnosu sa voljenom osobom tako da ova osoba poseduje naglašen potencijal za ostvarenje vrlo srećnog braka. Juno u ovom položaju otvara mogućnosti i za sticanje brojnih novih poznanstava tj prijateljstava tokom života osobe a takođe, može uticati povoljno i na ostavljanje boljeg utiska na druge što može doprineti da ova osoba tokom života stekne širi krug prijateljstava i da bude omiljena u društvu.

JUNO U OSMOJ KUĆI

Juno (Junona) u osmoj kući natalne karte kod osobe tokom života podstiče pojačanu želju za većim uživanjem u čulnim zadovoljstvima u ljubavi. Ova osoba neretko poseduje prirodan talenat za zavođenje, vrlo je šarmantna i zrači seksepilnošću tako da tokom života može predstavljati pravi magnet za osobe suprotnog pola.

PALLAS U TREĆOJ KUĆI

Pallas (Palada) u trećoj kući u natalnoj karti ukazuje na pružanje brojnih povoljnosti osobama čiji je posao vezan za komunikaciju ili se odnosi na pružanje intelektualnih usluga. Pallas u ovom položaju doprinosi i lakše ostvarenje plodnih poslovnih saradnji a takođe, pruža i posebne povoljnosti osobama koje se bave poslovima za čije obavljanje je potrebna kreativna ili umetnička sposobnost. Pallas u trećoj kući ukazuje neretko i na bolju usredsređenost i na bolju koncentraciju osobe što se može jako pozitivno odraziti na polje edukacije, jer kada se osoba nalazi u periodu života kada je učenik ili student, Pallas može u nezanemarljivoj meri ovoj osobi olakšati postizanje većeg uspeha na ovom životnom polju. Od posebnog značaja može biti i uticaj Palade na putovanjima kada osoba može biti veštija u uspostavljanju komunikacije sa drugima tako da može sebe predstavljati jasnije i otvorenije prilikom sklapanja novih poznanstava.

PALLAS U DEVETOJ KUĆI

Pallas (Palada) u devetoj kući u natalnoj karti ukazuje na postojanje brojnih mogućnosti za lakše rešavanje nekih krupnijih problema u životu osobe tako da se osoba može lakše uhvatiti u koštac sa mnogim životnim problemima i neretko izaći kao pobednik. Ovakva pozicija Palade podstiče osobu tokom života na dublje razmišljanje i na zrelije donošenje odluka što može biti od posebnog značaja ukoliko je osoba na nekom visokom društvenom položaju ili ukoliko je sam svoj gazda i sama odlučuje o svom poslu.

PALLAS U DVANAESTOJ KUĆI

Pallas (Palada) u dvanaestoj kući natalne karte ukazuje na češću veću nespremnost osobe za preuzimanje odgovornosti na poslovno-finansijskom planu kao i na polju ljubavi što može doprineti da osoba tokom života stekne lošu naviku da ostavlja probleme po strani očekujući da se oni sami od sebe reše. Pallas u ovom položaju neretko ukazuje i na nemogućnost adekvatnog izražavanja misli i stavova što može predstavljati otežavajući faktor naročito osobama koje se bave pisanjem.

Autorka: Olivera Petković


Copyright © Olivera Petković
Autorka svih tekstova na ovom sajtu je astrološkinja Olivera Olja Petković. Autorska prava su zaštićena Zakonom. Tumačenje ličnih horoskopa je složeno i potrebno je imati u vidu da pojedinačni pokazatelji/aspekti u kombinaciji sa drugim pokazateljima i uticajima mogu imati i druga ili složenija značenja.