Natalna karta i njeno tumačenje

Natalna karta je slikoviti prikaz planeta i nebeskih tela u vidu astroloških simbola koja se pravi za trenutak rođenja osobe. Natalna karta je jedinstvena, unikatna i neponovljiva za svaku individuu ponaosob poput otiska prsta sudbine utisnutog u momentu rođenja osobe. Natalna karta se drugačije naziva i kartom rođenja i u natalnoj karti svake osobe su u vidu astroloških simbola grafički prikazani položaji i odnosi planeta onakvim kakvi su bili prisutni u samom trenutku rođenja osobe, tako da se i svaki lični horoskop pravi u odnosu na natalnu kartu.

Ukoliko bismo život i životne tokove metaforički uporedili sa drvetom, natalna karta bi predstavljala sam koren drveta, stablo drveta bilo bi natalni horoskop, dok bi grane drveta bile ostali lični horoskopi (ljubavni, uporedni, poslovni, karmički, itd). Natalni horoskop koji izrađujem započinje tumačenjem samog korena vašeg života, tj prvi deo astrološke analize se odnosi na tumačenje svih vaših predispozicija i mogućnosti onakvih kakve su već ucrtane u vaš natalni krug tj u vašu kartu života. Svi vaši poznati i skriveni kvaliteti, talenti, sklonosti, načini reagovanja u različitim životnim situacijama, mane i nedostaci otisnuti su poput pečata u vašu natalnu kartu samim činom vašeg rođenja.
Natalna karta
Dakle, tumačenje natalne karte predstavlja polaznu tačku pri izradi natalnog horoskopa jer natalna karta otkriva samu suštinu vaše ličnosti. Na sledećem nivou astrološke analize, tumačenje natalnog horoskopa se odnosi na otkrivanje značenja uticaja planeta tj njihovog relativnog kretanja u sadašnjosti i budućnosti u odnosu na statične položaje planeta u natalnoj karti osobe. Na taj način se dobija predikcija budućnosti, dragoceni deo horoskopa pomoću koga osoba može biti upoznata sa potencijalnim dešavanjima u njenom životu, može saznati kada su joj i u kojoj meri zvezde naklonjene za ljubav, novac, itd a kada nisu ali takođe, može saznati i kako da transformiše nepovoljne uticaje raznih upliva planeta i kako da preokrene stvari u svoju korist. Ukoliko su aspekti vrlo nepovoljni osoba može saznati način na koji može umnogome ublažiti takav uticaj. Natalna karta simbolično predstavlja mapu, dok je zadatak astrologa da istraži tu mapu i shvati njeno značenje i prenese je razumljivim jezikom svom klijentu.

Izrada natalne karte i njeno tumačenje predstavlja sklapanje slagalice tj otkrivanje celokupne slike životnih puteva osobe a takva slagalica se sastoji od mnogobrojnih delića (položaji planeta i nebeskih tela kao i njihovi međusobni kompleksni uticaji) koje treba rastumačiti po životnim oblastima i spojiti ih u jednu jedinstvenu celinu. Svaka planeta ima svoju funkciju u horoskopu i svaki deo slagalice se odnosi na određeno polje života, dok celokupnu sliku čini tek sveobuhvatni i kompletni utisak koji se dobija kada se svi činioci uzmu u obzir, kada se pronađe njihov zajednički smisao tj ona nit koja spaja sve stvari u celinu - u samu srž čovekove sudbine. Na sledećem nivou tumačenja natalne karte i horoskopa nastojim na boljem usklađivanju osobe sa energijama planeta tj na boljem usklađivanju mogućnosti i stvarnosti u životu osobe. Prateći savete zvezda i planeta osoba može lakše unaprediti kvalitet svog života i ostvariti sebe na svim životnim poljima.

Tumačenje svake natalne karte za mene kao profesionalnog astrologa predstavlja hod po sigurnom i dobro upoznatom tlu jer sam u svojoj profesionalnoj karijeri izradila više hiljada horoskopa i stekla bogato iskustvo. Pri izradi horoskopa osim znanja i iskustva vodim se dodatno i svojim jakim unutrašnjim osećajem tj razvijenom intuicijom koja mi pomaže da u svakom horoskopu, u lavirintu mnogobrojnih kombinacija aspekata, sa lakoćom pronađem i brže i jasnije uočim ključne kombinacije uticaja koje mogu biti od suštinskog značaja za osobu.

Tumačenje natalne karte mnogima može predstavljati i pravu nerešivu enigmu ukoliko izradi natalne karte ne pristupe na adekvatan način. Ukoliko bismo životne ciljeve i mogućnosti koje se osobi pružaju u životu slikovito uporedili sa kućom od cigala osoba bi uz neadekvatan pristup tumačenju natalne karte videla samo gomilu cigala bez ideje gde koja cigla treba da se nalazi da bi dala izgled prave forme. Uz adekvatan pristup tumačenju natalne karte može se, međutim, dobiti jasna slika celine, može se dobiti pravilno dešifrovana natalna karta i otkriven pravi smisao uzvišenog nebeskog rukopisa koji je ucrtan u natalnu kartu svakoga od nas.

Autorka: Olivera Petković


Copyright © Olivera Petković
Autorka svih tekstova na ovom sajtu je astrološkinja Olivera Olja Petković. Autorska prava su zaštićena Zakonom. Tumačenje ličnih horoskopa je složeno i potrebno je imati u vidu da pojedinačni pokazatelji/aspekti u kombinaciji sa drugim pokazateljima i uticajima mogu imati i druga ili složenija značenja.