Potomstvo u natalnoj karti

Odredjeni aspekti iz natalne karte nagoveštavaju važne stvari vezane za potomstvo gde veoma značajnu ulogu ima tumačenje pete kuće i njenog vladara kao i tumačenje aspekata koje peta kuća gradi sa planetama koje se u astrologiji povezuju sa plodnošću i potomstvom. Venera se povezuje sa plodnošću a vaznu ulogu u tome ima i Mesec koji predstavlja ženski princip i simbolizuje trudnoću. Kombinacija medjusobnih aspekata Sunca i Meseca takodje veoma doprinosi kod tumačenja potomstva u natalnoj karti jer u astrologiji ova dva nebeska tela simbolično predstavljaju muža i ženu. U astrologiji se povoljnim aspektom za plodnost smatra kada Mesec ili Venera grade harmonične aspekte sa Ascendentom ili Descendentom pri čemu se prate i tumače tranziti u natalnom horoskopu. Ukoliko se u petoj kući nalaze loše aspektovani Mars, Saturn, Pluton ili Uran takvi aspekti se u astrologiji ne smatraju povoljnim za potomstvo, naročito ukoliko se navedene planete nalaze u lošim aspektima sa vladarom pete kuće, Venerom ili Mesecom.

Ukoliko su harmonični aspekti ženskih planeta prisutni u ženskom znaku postoje indicije da se radi o rodjenju ženskog deteta, dok ukoliko su harmonični aspekti muških planeta prisutni u muškom znaku to je nagoveštaj da se radi o rodjenju muškog deteta. Takodje, i izvesne pozicije Meseca mogu dati nagoveštaje o polu deteta. Ukoliko je u natalnoj karti žene Mesec u opadajućoj fazi a u trenutku začeća u rastućoj, veće su šanse da dete bude muškog pola ili ukoliko u trenutku začeća Mesec boravi u vazdušnom ili u vatrenom znaku. Tumačenjem aspekata dobijaju se i naznake koliko dece osoba može potencijalno imati. I u ovom slučaju je ključna stvar tumačenje i razumevanje aspekata u petoj i trećoj kući ali se, takodje, uzima u obzir i znak Blizanaca. U zavisnosti od harmoničnosti aspekata i uopšte od toga da li su prisutne dobre ili loše planete u petoj kući tumači se koliko dece osoba potencijalno može imati. Npr. ukoliko se u petoj kući nadju dobro aspektovani Merkur, Mesec ili Jupiter postoje indicije da osoba može ostvariti potomstvo više puta dok npr. loše aspektovani Saturn u petoj kući po tom pitanju može delovati prilično ograničavajuće. Planete u petoj kući kao i aspekti koje grade planete sa vladarom pete kuće mogu, takodje, ukazivati i na karakter i predispozicije deteta.

Autorka: Olivera Petković
Pročitajte još: Peta kuća i potomstvo


Copyright © Olivera Petković
Autorka svih tekstova na ovom sajtu je astrološkinja Olivera Olja Petković. Autorska prava su zaštićena Zakonom. Tumačenje ličnih horoskopa je složeno i potrebno je imati u vidu da pojedinačni pokazatelji/aspekti u kombinaciji sa drugim pokazateljima i uticajima mogu imati i druga ili složenija značenja.