Astrološki aspekti

U astrologiji aspekti su uglovi koje planete ili nebeska tela grade sa drugim nebeskim telima kao i sa Ascendentom, sa Medium Coeli, Imum Coeli, itd. Pojedinačni aspekti imaju svoja određena značenja ali prilikom njihovog ozbiljnijeg tumačenja potrebno je uzeti u obzir celokupnu sliku tj. sve bitne faktore pri čemu u zavisnosti od bitnih faktora značaj nekih aspekata može biti veći, manji ili nositi sa sobom neke specifičnosti zbog specifičnih kombinacija uticaja drugih pokazatelja.

Aspekti Sunca i Meseca | Aspekti Sunca i Merkura | Aspekti Sunca i Venere | Aspekti Sunca i Ascendenta

Autorka: Olivera Petković


Copyright © Olivera Petković
Autorka svih tekstova na ovom sajtu je astrološkinja Olivera Olja Petković. Autorska prava su zaštićena Zakonom. Tumačenje ličnih horoskopa je složeno i potrebno je imati u vidu da pojedinačni pokazatelji/aspekti u kombinaciji sa drugim pokazateljima i uticajima mogu imati i druga ili složenija značenja.