Značenje astroloških aspekata

Glavni aspekti u astrologiji su konjunkcija, sekstil, kvadrat, trigon i opozicija.

KONJUNKCIJA (tačno ili približno 0°)

Konjunkcija Konjunkcija ukazuje na mešanje uticaja, ukazuje na svojevrsno "spajanje energija planeta" u horoskopu. Konjunkcija može biti i pozitivna i negativna što zavisi od brojnih faktora, u velikoj meri zavisi od toga koje planete grade ovakav aspekt: Jupiter, Sunce i Venera su poželjniji dok su Mars, Mesec i Saturn nepoželjniji u konjunkciji. Tumačenje je kompleksnije onda kada se u konjunkciji nalazi jedna poželjnija a druga nepoželjnija planeta kao i u slučaju kada se više planeta nalazi u konjukciji (više planeta u međusobnoj konjunkcji naziva se i Stelijum).

SEKSTIL (tačno ili približno 60°)

Sekstil Sekstil je povoljan aspekt.
Donekle slično trigonu sekstil ukazuje na potencijal za bolje tj. efikasnije iskorišćenje sopstvenih vrednosti i talenata.

KVADRAT (tačno ili približno 90°)

Kvadrat Kvadrat ukazuje na prepreke i na nepovoljnije okolnosti ali i na mogućnosti za njihovo prevazilaženje. Planete mogu formirati i tzv T-kvadrat kao i veliki kvadrat. T-kvadrat obuhvata tri planete koje međusobno grade kvadrate tako da su dve od njih u opoziciji. Veliki kvadrat (ili veliki krst) formiraju četiri planete tako da se po dva para planeta nalaze u opoziciji.

TRIGON (tačno ili približno 120°)

Trigon Trigon je povoljan aspekt. Ukazuje na harmoničnost, lakoću, kreativnost, talenat, itd. Dve planete formiraju trigon onda kada međusobno grade ugao od tačno ili približno 120 stepeni. Planete mogu formirati i veliki trigon. Planete formiraju veliki trigon onda kada tri planete međusobno grade uglove od po tačno ili približno 120°.

OPOZICIJA (tačno ili približno 180°)

Opozicija Opozicija ukazuje na suprotnosti ali može ukazati i na mogućnosti za pomirenje suprotnosti i za uspostavljanje ravnoteže. U astrologiji najveća moguća udaljenost (odnosno najveći mogući ugao između dve planete) je 180°.

Autorka: Olivera Petković
Pročitajte još: Astrološki aspekti


Copyright © Olivera Petković
Autorka svih tekstova na ovom sajtu je astrološkinja Olivera Olja Petković. Autorska prava su zaštićena Zakonom. Tumačenje ličnih horoskopa je složeno i potrebno je imati u vidu da pojedinačni pokazatelji/aspekti u kombinaciji sa drugim pokazateljima i uticajima mogu imati i druga ili složenija značenja.