O NATALNOJ KARTI

NATALNA KARTA predstavlja raspored nebeskih tela u trenutku rodjenja odredjene osobe. Ova tzv. slika neba u trenutku rodjenja nam otkriva tajne sudbinskih tokova date osobe. Svaka individua ima svoju jedinstvenu natalnu kartu (jedinstvenu kao otisak njenog prsta).

Životni put osobe tumači se u zavisnosti od toga gde su se na nebu u trenutku rodjenja osobe zatekla nebeska tela i u kakvim aspektima su sa drugim planetama i ostalim relevantnim činiocima. Zadatak astrologa je u ovom slučaju da tumačeći natalnu kartu pronikne u samu srž sudbine date osobe kako bi ova osoba stekla bolji uvid u stvari iz svog života i kako bi naučila da proširi i obogati svoj život novim saznanjima i mogućim rešenjima za prevazilaženje onoga što joj predstavlja teškoće u životu. Astrolog igra važnu ulogu u svemu tome upravo zbog toga što predstavlja posrednika izmedju onoga što se krije zapisano u zvezdama i planetama (uzvišeni "rukopis" koji sadrži tajne sudbinskih tokova) i onoga što se nalazi na zemlji. Život često predstavlja samo odraz, bledu senku, onog života kakav bi u stvari osoba trebalo da ima. Osoba može uspeti da ostvari približno onakav život kakav joj je zapisan u zvezdama tj. da ostvari skrivene potencijale i lakše krene ka uspesima u životu. Natalna karta u sebi nosi brojne smernice koje se nalaze u harmoničnim aspektima planeta (svaka individua u svojoj natalnoj karti ima obilje takvih aspekata). Potrebno je dešifrovati simboličan jezik nebeskih tela, otkriti njihove povoljne uticaje i uskladiti sebe i svoj život sa pozitivnim energijama planeta. Natalna karta sadrži razne kombinacije aspekata koje se mogu ispoljavati i pozitivno i negativno na život date osobe, medjutim, astrolog tumačeći odredjenu kombinaciju aspekata svom klijentu može dati putokaze kako bi ublažio nepovoljne uticaje negativnih kombinacija aspekata koje odredjena nebeska tela grade. Upravo u tome se krije i osnovna svrha natalne astrologije a to je da se datoj osobi rasvetljavanjem svih pozitivnih kombinacija aspekata iz natalne karte ukaže na stvari koje može promeniti i poboljšati u svom životu, prateći smernice planeta kako bi njen život bio što kvalitetniji. Pozitivne kombinacije aspekata astrolog kao posrednik izmedju znakova i simbola koje planete šalju i života na zemlji, dešifruje i čini razumljivim i jasnim ovaj rukopis nebeskih tela. Astrolog prenosi svom klijentu ovo dragoceno znanje tj. poruke nebeskih tela, tako da o njemu otkriva ono što ni on sam o sebi pre toga nije znao - naime, otkriva mu nove mogućnosti i skrivene potencijale koje može ostvariti u cilju unapredjenja svog života. Natalna karta kao "rukopis" nebeskih tela omogućava svakoj individui da postane što ispunjenija i zadovoljnija sobom upravo zato što se u njoj krije obilje pozitivnih aspekata čijim rasvetljavanjem osoba otkriva nove mogućnosti i šanse kako bi krenula jednim novim putem - putem kojim se znatno lakše može ići jer na tom putu nailazi na putokaze koji upućuju na ostvarenje dobrih stvari ali koji upozoravaju i na ono čega se treba kloniti. Ovakav putokaz može predstavljati vašu srećnu "zvezdu vodilju" na vašem životnom putu koji ponekad može biti trnovit i neprohodan.

Autorka: Olivera Petković


Copyright © Olivera Petković
Autorka svih tekstova na ovom sajtu je astrološkinja Olivera Olja Petković. Autorska prava su zaštićena Zakonom. Tumačenje ličnih horoskopa je složeno i potrebno je imati u vidu da pojedinačni pokazatelji/aspekti u kombinaciji sa drugim pokazateljima i uticajima mogu imati i druga ili složenija značenja.