Aspekti Sunca i Ascendenta u natalnoj karti

SUNCE U KONJUNKCIJI SA ASCENDENTOM

Osobe kojima je u natalnoj karti Sunce u konjunkciji sa Ascendentom često snažnije nastoje da u njima bitnim životnim sferama budu ispred drugih. Dopada im se vodeća uloga, naročito ukoliko bez previše napora dobro kontrolišu situaciju (ili, pak, ukoliko imaju utisak da imaju dobru kontrolu situacije). Umeju da ostave snažan utisak na druge ljude iz svoje okoline.

Sunce se u ovom aspektu može nalaziti u prvoj ili u dvanaestoj kući natalne karte. Ukoliko se Sunce u konjunkciji sa Ascendentom nalazi u prvoj kući natalne karte to neretko ukazuje na osobu koja može češće želeti da dokazuje svoje kvalitete, sposobnosti i veštine ili biti u takvim situacijama koje mogu zahtevati da na neki način dodatno dokazuje svoje sposobnosti. Ukoliko se Sunce u konjunkciji sa Ascendentom nalazi u dvanaestoj kući natalne karte to često ukazuje na situaciju kada postoje snažne želje za ostvarenjem vodećih pozicija ali kod realizacije takvih želja može često nedostajati prave inicijative ili čvrste rešenosti.
Sunce

SUNCE U SEKSTILU SA ASCENDENTOM

Osobe sa ovim aspektom u natalnoj karti drugi ljudi u velikom broju primera mogu smatrati ležernijim ili opuštenijim u komunikaciji. Takođe, mogu snažnije težiti velikodušnosti u svojim postupcima.

SUNCE U KVADRATU SA ASCENDENTOM

Postupci osoba kojima je u natalnoj karti Sunce u kvadratu sa Ascendentom lako mogu biti pogrešno protumačeni. Problem sa ovim aspektom je to što osoba lako može ostaviti utisak postojanja želje za ostvarenjem neadekvatnog pristupa u ophođenju sa drugim ljudima pa i želja za prisnijom komunikacijom može neretko biti protumačena kao neobičniji, neprikladniji ili čak kao drskiji pristup a naročito onda kada postoje izraženije međusobne razlike može se često neosnovano steći i utisak da je upravo postojanje razlika povod za takav pristup u ophođenju koji bi lako mogao biti negativno okarakterisan. Zato je kod ovog aspekta često potrebno više pažnje i truda uložiti radi postizanja dobrih međujudskih odnosa i izbegavanja nesporazuma. Sa druge strane, kada se uspostavi dobra komunikacija i skladniji odnos tada harizmatičnost osoba sa ovim aspektom može lakše doći do izražaja.

SUNCE U TRIGONU SA ASCENDENTOM

Vredna dostignuća, iskazana kreativnost, pokazane veštine ili učinjena dobra dela osoba sa ovim aspektom u natalnoj karti neretko mogu učiniti da im se drugi ljudi dive i više nego što bi one to mogle od njih očekivati.

SUNCE U OPOZICIJI SA ASCENDENTOM

Često su osobe kojima je u natalnoj karti Sunce u opoziciji sa Ascendentom spremnije na dogovore ili pregovore "u četiri oka". Može ih snažnije privlačiti i trgovina, razmena ili čak i diplomatija. Ovakav aspekt daje mogućnosti za ostvarenje prisnijih prijateljstava kao i težnju za postizanjem čvršćih poslovnih partnerstava gde međutim može ukazivati i na izraženiju opasnost od prelaska "crvene linije" tj neka interna pravila ili međusobni dogovori mogu osobi lako postati subjektivno bitniji od nekih opštevažećih pravila (ili zakona) pa se lakše može naći i u problemima.

Autorka: Olivera Petković


Copyright © Olivera Petković
Autorka svih tekstova na ovom sajtu je astrološkinja Olivera Olja Petković. Autorska prava su zaštićena Zakonom. Tumačenje ličnih horoskopa je složeno i potrebno je imati u vidu da pojedinačni pokazatelji/aspekti u kombinaciji sa drugim pokazateljima i uticajima mogu imati i druga ili složenija značenja.